ابر درجه 1واکس

پخش کننده ابر واکس درجه ۱

ابرهای واکس همانطور که از نام آن ها نیز مشخص است بیشتر در جهت تمیز کردن لوازم چرمی مورد استفاده قرار می گیرد، برخی از این نوع سازه ها هیچگونه رنگی نداشته و از س

بیشتر بخوانید